ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση στο 8o εξάμηνο είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. και πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής εμπορίας, χρήσης, ελέγχου, συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε νοσοκομεία και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Σκοποί της Πρακτικής Άσκησης είναι: η εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια αντικείμενα της πρακτικής άσκησης είναι τα ακόλουθα: α/ παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών, β/ επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών, γ) εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμό

Περισσότερα  
Κωδικός: TIO183
Κατηγορία: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Ημερολόγιο