Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση στο 8o εξάμηνο είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. και πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής εμπορίας, χρήσης, ελέγχου, συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε νοσοκομεία και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Σκοποί της Πρακτικής Άσκησης είναι: η εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια αντικείμενα της πρακτικής άσκησης είναι τα ακόλουθα: α/ παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών, β/ επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών, γ) εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους, δ) συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού, ε) εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού, στ) εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λπ.), ζ) πραγματοποίηση ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: TIO183
  • Εκπαιδευτές: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ
  • Σχολή - Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 86 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS